ANALİZ GAZETESİ

Yeni dünya düzeninde planlama ve yeni kentsel dönüşüm süreci (I)

Bugüne kadar devamlı, binalarımızın riskli olduğu ve yenilenmesi gerektiğinden, çarpık yapılaşmadan, kentleşmeden, trafik sıkışıklığından, donatı alanlarının yetersizliğinden, doğal afette can kaybına neden olabilecek yapı stokumuzdan bahsedildi.

Artık yeni dünya düzeninde bu tespitlere ilaveten de bugüne kadar pek konuşulmayan, dikkate alınmayan konuların da yapılacak olan kentsel dönüşüm çalışmalarında ele alınması ve hayata geçirilmesi zaruri olmuştur.

Kentsel dönüşümde, yeni tasarımlar ile artık binalar, değişen iklim ve yaşam şartlarına karşı minimum enerji kullanarak optimum koşulları sağlamalıdır. Enerji kaynaklarının gitgide azaldığı bir dönemdeyiz. Bu nedenle yapılacak olan çalışmalarda enerjiyi etkin bir biçimde değerlendirmek durumundayız.

Eğer bu verimliliği yakalayamazsak enerji kesintileri ve yüksek maliyetler kaçınılmaz olacaktır.

***

Yeni dünya düzeninde enerji sistemlerinin akıllı yapılar ve şehirlere dönüşmesinde büyük önemi bulunuyor. Sürdürülebilir enerji kaynakları daha etkin kullanılmalıdır. Dünyadaki enerji kullanımının yüzde 40’lık bir bölümü binalarda tüketilmektedir.

Yapılan araştırmalara göre şehirleşme böyle devam eder ise, bu oran yüzde 60’lara varacaktır. Binalar, güneş başta olmak üzere, çevresel faktörleri etkin kullanarak kendi enerjilerini kendileri üretebilmelidir.

Milyonlarca metrekare çatılarımız ve bina yüzeylerimiz atıl bir şekilde duruyor. Güneşi bol olan bir coğrafyada yaşadığımıza göre, atıl olan bu çatılardan ve yüzeylerden de enerji elde etmeliyiz. Kendi enerjisini kendi üreten yapılar yaparak kullanıcı, hem enerji için daha az para ödeyecek hem de milli ekonomiye katkı sağlanmış olacaktır.

Artık su kıtlığının olacağını bilim adamları anlatıyor ve git gide de su kaynaklarımız azalıyor. Değişen iklim şartları ve küresel ısınmadan kaynaklanan nedenlerden dolayı yapılacak olan çalışmalarda bu konular da ele alınmalı ve çözümler getirilmelidir.

***

Kentsel dönüşüm projeleri alanlarında ve diğer alanlarda yapılacak olan çalışmalar sayesinde çatılardan ve çevreden gelen yağmur sularını belirli alanlarda toplayabiliriz. İnsan yaşamı için çok önemli olan su ihtiyacımızı bile kentsel dönüşüm çalışmalarıyla çözebiliriz. Yer altı kaynaklarımız hoyratça kullanmadan doğanın verdiğini akılcı projeler ile daha verimli kullanabiliriz.

Bugün biz ne yapıyoruz? Yağmurla gelen suyu yollardan, derelerden denize akıtıyoruz. Parsel bazlı yapılacak olan binalarda bile, belirli metrekarenin üzerinde olan çatı alanına ve çevreye sahip alanlara yağmur depolama yerleri ve yenilenebilir enerji sistemleri zorunlu kılınmalıdır. Gelecekte su savaşlarının olacağı dönemlerden bahsederken, biz su kaynaklarını hoyratça harcıyoruz. Bugünden tezi yok önleyici ve yapıcı tedbirleri almalıyız.

***

Aynı şekilde çöpler de kentsel dönüşüm çalışmalarında ayrıştırılarak, yaşanabilir çevre ve dünya için bir kazanım olabilmelidir.Yapılacak olan çalışmalarda sıfır atık, akıllı atık yönetimi sayesinde, ekonomimiz, sağlığımız ve temiz dünya için katkı sağlamış olunacaktır. Çöp yığınları ve çevre felaketi yerine çöplerden enerji üretimini, tarımda kullanılabilecek gübreyi ve ekonomik getiri sağlayacak projeleri hayata geçirmeliyiz.

Diğer bir konu da zamanın verimli ve tasarruflu kullanılması ki, yeni dünya düzeninde çok önem kazanacaktır. Kendi kendine yeten toplum oluşumunda zamanımızı en üretken ve verimli kullanacak planlama ve koşulları da Kentsel Dönüşüm çalışmalarında ele almalıyız.

Aynı konuya devam edeceğiz…

Saygılarımla.