0

Bile bile lades!

Yıllardır küresel ısınmadan kaynaklı mevsimsel değişikliklerin olduğunu yazıp çiziyoruz. Bizi bekleyen doğal afetlerden nasıl zarar görebileceğimizi de bilimsel verilerle açıklıyoruz. Dünyada iklim değişikliğiyle ilgili ülkeler arasında yaklaşık 26 toplantı yapıldı ve bu konular tartışıldı. Alınacak tedbirler konuşulup belirli kararlar alınmasına… Continue Reading