0

6306 Sayılı Afet Riski Alanlarının Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun Amacı Nedir?

  • Kanun 16.05.2012 tarihinde kabul edilmiş ve 30.05.2012 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun, afet riski altındaki alanlar ile riskli yapıların dönüşümünü sağlayarak, meydana gelebilecek can ve mal kayıplarının önlemek ülke genelinde, sağlıklı güvenli ve yaşanabilir çevreler oluşturma maksadıyla çıkarılmıştır. Bu yasanın en belirleyici farkı tapusu olan veya olmayan hak sahiplerinin haklarının koruması ve mağdur edilmemesidir. “ Anayasanın 56. maddesi; herkesin sağlıklı, dengeli ve güvenli bir çevrede yaşama hakkına sahip bulunduğunu hükme bağlamakta ve Devlete bu hususta görevler yüklemektedir. Yine Anayasanın 23. maddesine göre Devlet, “ sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ” ile görevlidir.
  • Bilindiği üzere, Ülkemizin çok mühim bir kısmı, başta deprem olmak üzere tabii afetlerin riski altındadır. Buna rağmen, mevcut yapıların büyük bir kısmının muhtemel afetlere karşı dayanıklı olmadıkları ve orta şiddetteki bir depremde bile ağır derecede hasar görüp yıkıldıkları, bundan dolayı sosyo-ekonomik problemlerin yaşandığı ve Devletin beklenmedik bir anda büyük malii külfetler ile karşı karşıya kaldığı bilinmektedir. Onbinlerce insanın ölümüne ve çok yüksek malii kayıplara sebebiyet veren ve 1999 yılında Marmara Bölgesinde vuku bulunan büyük deprem felaketlerini müteakip depremler ve en son olarak 2011 yılında Van’da meydana gelen deprem ile bu gerçek acı bir şekilde ortaya çıkmıştır. Ülkemizin bazı yerleri ve buralardaki yerleşim merkezleri halen çok yüksek deprem riski altındadır. İstanbul’un yakın bir zaman içinde çok şiddetli bir depremle karşı karşıya kalacağı, bu hususta ihtisas sahibi bilim adamlarınca ifade edilmektedir.

 

admin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir