0

Riskli alan ve riskli bina!

Bugünkü yazımda size, kentsel dönüşümde karıştırılan iki kavramdan, yani riskli alan ve riskli bina kavramdan bahsetmeye çalışacağım.

Çünkü sürekli karşılaştırılan bu iki kavram arasında büyük farklılıklar bulunuyor.

Riskli alan ne demek?

Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma nedeniyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan ve üzerindeki yapılaşma sebebi ile de yine can ve mal kaybına yol açan alanlardır. 

*

Kamu düzenini veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak, kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu yerlerde, planlama ve altyapı hizmetlerinin yetersiz olması, imar mevzuatına aykırı yapılaşmaların olması, altyapı ve üstyapıda hasarların oluşması, üzerindeki toplam yapı sayısının en az yüzde 65’i imar mevzuatına aykırı olan veya yapı ruhsatı alınmaksızın inşa edilmiş olmakla birlikte sonradan yapı ve iskan ruhsatı alan yapılardan oluşan alanlardan, sebeplerinden birinin veya birkaçının bir arada olması halinde bu alanlar Cumhurbaşkanı tarafından “riskli alan” olarak kararlaştırılabilir.

*

Zemin yapısı nedeniyle afetlerden etkilenmeyecek sağlamlıkta olan yapıların mevcudiyeti halinde riskli alan içinde bütünlüğün sağlanabilmesi için uygulama bütünlüğü bakımından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca gerekli görülen sağlam yapılar da yıkıma, yeniden yapımı, satın almaya, diğer biçimlerde değerlendirme için kamulaştırma yapılabilir.  

*

Riskli bina ne demek?

Riskli alan içinde veya dışında, ekonomik ömrünü tamamlamış, yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıyan tespiti yapılan yapılardır. Yürürlükteki yönetmeliğe göre, yapılan hesaplamalar sonucunda, mevcut yapının olası bir depreme dayanıklı olup olmadığı, hesaplamalar yapılmak suretiyle tespit edilir. 

Çıkan sonuca göre değerleme yapılır. Eğer riskli ise tapu hanesine “riskli bina” şerhi düşülür.

admin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir