0

Drone’lar sayesinde şehirler üç boyutlu görüntüleniyor

Son zamanlarda drone’lar artık hayatımızın önemli parçası olmaya başladı. Askeriyeden sağlığa, turizme ve aynı zamanda sanayi de dâhil olmak üzere her konuda ve değişik alanlarda kullanıldığı yadsınamaz bir gerçek.

Terörle mücadelede aktif rol alan drone’lar yoluyla ulaşılamayan yerlere ulaşma imkânı, aynı zamanda böylelikle terörle mücadele veren asker ve polislerimizin fazla can kaybı vermemesine olanak sağladı. Drone’lar sayesinde kaçakçılıktan sıcak takibe varıncaya kadar her alanda başarılı sonuçlar elde edilmeye başlandı.

Sosyal yaşantılarımızda bile; drone’ların etkisi olmuştur. Bugünlerde, drone’lar ile ev ve iş yerlerine paket servis hizmeti dahi sunulmaya devam etmektedir. Bugün gelişen teknolojiler vasıtasıyla, iletişim sisteminin de gelişmesi sayesinde ormanlarımızı, şehirlerimizi anbean tek merkezden kontrol etme imkânına sahip olduk. 

Gelişen teknoloji ve iletişim sistemi sayesinde şehirlerimizdeki yapılaşma hareketlerini anında takip edebilme, üç boyutlu görüntüleme hatta ölçme imkânına bile eriştik. Bugün şehirlerimizde üç boyutlu görüntüleme sayesinde caddeler, sokaklar, yeşil alanlar ve imarlaşma hareketleri anbean takip edilebilir duruma gelmiştir.

Drone’lar aracılığıyla daha küçük ölçekli yerlerde detaylı araştırmalar ve bilgi edinmeler kolaylaşmıştır. Tarımsal alanların anbean takibi toprağın mevcut durumu, tarımsal üretimlerin takibi, ilaçlaması, sulaması ve hasat zamanına kadar geçen süreçte drone’lar sayesinde gözlemleme yapılarak tarımsal verimliliğin artacağı da aşikârdır. 

Turizm alanlarında bile can güvenliği olan bölgelerde drone sayesinde takip ve gözlemleme yapılmak suretiyle olabilecek can kayıplarının önüne geçilebilmektedir.

Bugün artık gelişen teknoloji sayesinde kendi elektriğini kendi üreten solar direkler vasıtasıyla, elektrik şebeke hattı dahi döşemeden ormanlık alanlarda kurulacak olan solar direklerin üzerine konacak böylelikle drone’lar sayesinde kesintisiz bir şekilde ormanlık alanların takibi yapılabilecektir.

Kaçak yapılaşmanın önlenmesi amacıyla şehir merkezi ve kırsal alanlarda drone’lar sayesinde kontroller yapılarak çok kısa zamanda ve geniş alanlarda bu kaçak yapılaşma kontrol altına alınacaktır.

Ülkemizi tehdit eden sınır bölge hatlarında bile drone’lar vasıtasıyla sınır güvenliği daha rahat ve güvenli bir şekilde yapılabilmektedir. Kısacası her gün gelişen teknolojiyle beraber akıllı drone’lar sayesinde tarımdan sanayiye, sağlıktan kültüre, çevreden imarlaşmaya, savunma sanayisinden ulaşıma varıncaya kadar hatta ve hatta günlük yaşamlarımızda drone’lar çok daha aktif yer alacaktır.

admin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir