0

Kentsel Dönüşüm Kapsamında Binamı Kendim Yenileyebilir Miyim?

ASD

Müstakil binası olan vatandaşlar, mevcut binalarının Risk Analiz Raporlarını yaptırarak, çıkan rapor sonucunda eğer bina riskli ise, Risk Analiz Raporunu Bakanlığa onaylatarak ve tapuya işleterek Kentsel Dönüşüm kapsamında binalarını yenileyebilirler.

Aynı şekilde birçok kat maliklerinin bulunduğu binalarda, maliklerden birinin müracaatı ile alınan risk analiz raporunda bina riskli bina olarak tescillenmiş ise, rapor bakanlığa onaylatılarak tapuya şerh işlenir. Deprem risk analiz raporu almak için tüm maliklerin çoğunluğu aranmaz.

Alınan bu rapor doğrultusunda maliklerden birinin daveti ile tüm malikler toplantıya davet edilir ve alınan rapor tüm maliklere dağıtılır. Sonrasında SPK’nın belirlediği yetkili uzmanlarca mevcut binanın rayiç değeri tespit ettirilir. (Bu rayiç değeri de maliklerden biri yaptırabilir.) Yapılan toplantıda binanın yeniden yapım şekli oy çokluğu ile karar alınamaz ise, 3/2 çoğunlukla karar alınır ve toplantı karar tutanağına geçilerek imzalanır.

Alınan karar doğrultusunda kat malikleri süresi içinde binaları boşaltırlar ve riskli bina yıktırılır. Kat malikleri kendileri de Kentsel Dönüşüm imkanlarından ve desteklerinden faydalanarak binalarını yenileyebilirler. Riskli binada bulunan kat malikleri istedikleri taktirde 18 aya kadar kira yardımı veya daire başı 125,000 TL’ye kadar 2 yıl ödemesiz, 10 yıl ödemeli devlet destekli kredilerden faydalanabilirler.

Riskli binanın yeniden yapılması ve şekli konusunda oy çokluğu aranmaz. Arsa paylarının 3/2 çoğunluğu ile karar verilir.

 

 

admin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir