0

Kira veya Kredi Desteğinden Kimler Hangi Şartlarda Faydalanabilir?

Kanunda belirlenen yardım ve desteklerden faydalanabilmesinin şartı riskli binanın anlaşma ile tahliye edilmesidir. Yapıların; malikleri, kiracıları ve sınırlı aynı hak sahibi olarak bu binaları kullananlar kanun kapsamında yapılacak yardım ve destekten faydalanabilir. Kanun kapsamında kiracılara taşınma masrafları dikkate alınarak bir… Continue Reading