2

Kentsel Dönüşüm Kapsamında Bina Ortak Karar Protokolü Nasıl Hazırlanır?

Ortak karar protokolü aslında, arsa sahiplerinin bir araya gelerek 2/3 arsa payı oranıyla binalarının hangi yol ve yöntemlerin kullanılarak dönüştürüleceğinin belirlendiği bir toplantıdır. 6306 sayılı yasanın 6/1 maddesi ve Uygulama Yönetmeliği’ nin 15/2 maddelerinde bina yıkıldıktan sonra bu toplantının yapılacağı… Continue Reading