0

Riskli Alanın Hukuki Mahiyeti

Riski alan; zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebi ile can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya TOKİ, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyelerin bu sınırlar dışında il özel idareleri, büyük şehirde büyük şehir belediyeleri ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmesi halinde büyük şehir belediyesi sınırları içindeki ilçe belediyeleri tarafından, Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü de alınarak belirlenen ve Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan alandır.
Zemin sıvılaşması olan yerle, toprak kayması veya heyelan olabilecek bölgeler, dere yatakları, taşkın bölgeleri, çığ veya kaya düşme olasılığı olan alanlar ve üzerindeki binaların riskli olduğunun tespit edilen, binaların büyük bir kısmının ruhsatsız ve kaçak yapılmış olan veya bu binaların proje ve uygulama aşamasında mühendislik hizmeti almamış olması, mevcut yapılaşma alanında ulaşım ağının ve altyapının yetersiz kalması gibi durumlardaki alanlar riskli alan olarak kabul edilir

admin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir