0

Riskli Alanın Tespiti

Riskli alan kapsamına;
• Zemin yapısı sebebi ile can ve mal kaybına yol açma risk taşıyan
• ve üzerindeki yapılaşma sebebi ile can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan alanlar girmektedir.
Üzerindeki yapılaşma bakımından değerlendirildiğinde; belirli bir alan üzerindeki binaların riskli olduğunun tespit edilmesi, binaların büyük bir kısmının ruhsatsız ve kaçak yapılmış olması veya bu binaların proje ve uygulama aşamasında mühendislik hizmeti almamış olması, mevcut yapılaşma alanında ulaşım ağının ve altyapının yetersiz kalması vb. durumlardaki alanlar riskli alanlar olarak tespit edilebilir.
Zemin yapısı itibari ile afetlerden etkilenmeyecek sağlamlıkta olan yapıların mevcudiyeti halinde, riskli alan içinde bütünlüğün sağlanabilmesi için uygulama bütünlüğü bakımından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca gerekli görülenlerin sağlam yapılar da yıkıma, yeniden yapımı, satın almaya, diğer biçimlerde değerlendirme ve kamulaştırmaya konu olma bakımından 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi hakkında Kanun’un hükümlerine tabi olur.
Bir alanın riskli alan olarak tespit edilebilmesi için alanın büyüklüğünün asgari 15.000m2 olması gerekir.

admin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir