0

Risk Tespiti Yaptırmak Zorunlu Mu? Çoğunluk Gerekiyor Mu?

Kanunda risk tespiti yaptırılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Konutunda güven ve huzur içerisinde yaşamak isteyen, oturduğu binanın riskli olabileceğinden şüphelenen her vatandaşın risk tespiti yaptırması uygun olacaktır. Bina Risk Tespiti yaptırmak için herhangi bir çoğunluk aranmaz. Kat maliklerinden birinin veya kanuni temsilcinin… Continue Reading

0

Riskli Yapı Süreci

Vatandaşlar yapılarını, Bakanlığa, belediyelere, il özel idarelerine, büyük şehirlerde büyük şehir belediyelerine, büyük ilçe belediyelerine veya Bakanlıkça lisanslandırılacak, kurum ve kuruluşlara tespit ettirebilirler. Bu aşamada herhangi bir çoğunluk aranmaz. Maliklerden birinin veya kanuni temsilcisinin müracaatı ile bu tespit yapılabilir. Müracaat için… Continue Reading