0

Riskli Yapı Süreci

Vatandaşlar yapılarını, Bakanlığa, belediyelere, il özel idarelerine, büyük şehirlerde büyük şehir belediyelerine, büyük ilçe belediyelerine veya Bakanlıkça lisanslandırılacak, kurum ve kuruluşlara tespit ettirebilirler. Bu aşamada herhangi bir çoğunluk aranmaz. Maliklerden birinin veya kanuni temsilcisinin müracaatı ile bu tespit yapılabilir. Müracaat için… Continue Reading