0

“Vatandaşın Malının Değeri Artacak”

Yeni Şafak Haber Portalında yayınlanan “Türkiye’de Kentsel Dönüşüm” hakkındaki röportajımıza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

http://www.yenisafak.com/ekonomi/vatandasin-malinin-degeri-artacak-2449952

Türkiye’nin her anlamda önünü açacak ve ülkemizi 2071 vizyonuna taşıyacak kentsel dönüşüm ile vatandaşın malının değeri artacak. En önemlisi de can ve mal güvenliği sağlanarak yaşam kalitesi yüksek yerleşim alanlarına sahip olunacak.

Ülkemizin bir gerçeği olan afet olgusu, süregelen çarpık yapılaşma ve imara aykırılık, kentlerin yeniden yapılanmasını zorunlu kılıyor. Sadece bina düzeyinde bir kentsel dönüşümden ziyade sosyal boyutuyla birlikte yaşam kalitesini arttıran projelerin ön plana çıkması gerektiğini belirten Kentsel Dönüşüm Uzmanı Mimar Nihat Şen, finansmanı olmayan, fizibilitesi yapılmayan, geniş bir uzlaşı sağlanamamış projelerin ilan edilmemesi, kamuoyu ile paylaşılmaması gerektiğini söyledi.

Dönüşüm sürecinin aceleye getirilmeden, yık-yapa indirgenmeden, insan odaklı yürütülmesi gereken bir süreç olduğunu dile getiren Şen, “Kentsel dönüşümde hedef nokta sağlıksız çarpık yapılaşmadan, sağlıklı çarpık yapılaşmaya geçiş değildir. Aksine sosyolojik ve kültürel boyutlarıyla birlikte kapsamlı bir kentsel dönüşüm hamlesiyle yaşanabilir bir çevre ve estetik şehirlere ulaşması hedeflenmektedir” dedi.

Şen sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’nin en önemli konusu olan terörden sonra ikinci sırada en önemli olan bu konu, maalesef hala vatandaşa anlatılamamaktadır. Maalesef kamuoyuna yeterince anlatılamamış ve bilgilendirilememesinden dolayı da Kentsel Dönüşüm Yasası, Rantsal Dönüşüm Yasası olarak algılanmıştır.”

Terörden etkilenen ilçelerde dönüşüm başlıyor

Yapılan ve devam eden projelere en büyük örnek olarak Kadıköy Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi’ni veren Şen, “Esenler Kentsel Dönüşüm Projesi ve Gaziosmanpaşa Kentsel Dönüşüm Projelerini de başlamış projeler olarak sayabiliriz” dedi.

2016 yılı içerisinde yeni başlayacak birkaç projenin haricinde yeni projelerin başlayacağından bahsedilemeyeceğini söyleyen Şen, “ Ancak terörden etkilenen Diyarbakır Sur ilçesi ve birkaç ilçede kentsel dönüşüm projeleri yapılacak” diye vurguladı.

Yasa revize edilmeli

Önümüzdeki yıllara yönelik hedefler saptanırken ve hedef belirlenirken; iyi niyet ve bulunmaz fırsat olarak gördüğü kentsel dönüşüm hakkında çıkarılan yasanın mutlaka revize edilmesi gerektiğini vurgulayan Şen, makro ve bütünsel bazda projeler üretilerek hedefe ulaşılmasını söyledi.

Ülke ekonomisine katkı

Gerekli hukuksal düzenlemeler yapılması ve birtakım bürokratik işlemlerin azaltılmasını isteyen Şen, bütüncül bir anlayış ve planlama ile hem ülke ekonomisine katkı, hem de sağlıksız yaşam alanlarından sağlıklı ve huzurlu güvenli yaşam alanlarına kavuşulmuş olunacağını söyledi. Böyle bir süreçte vatandaşın da mağdur olmayacağını dile getiren Şen; “Vatandaşın malının değeri artacak, en önemlisi de can ve mal güvenliği sağlanarak yaşam kalitesi yüksek yerleşim alanlarına sahip olunacak” diye konuştu.

Türkiye’nin önünü açacak

Günün koşullarına göre eksikliklerinin giderilmesi gerektiğini söyleyen Şen, kentsel dönüşümün vatandaşa şeffaf şekilde anlatılması, yasanın özünde bulunan bütüncül bir anlayışla ve yaklaşımla, yer altı-yer üstü zenginliklerin korunarak, kaybolan manevi değerlerin geri kazanımına imkan sağlayan bir uygulamanın hayata geçmesi gerektiğini belirtti.

“Türkiye’nin her anlamda önünü açacak ve Türkiye’yi 2071 vizyonuna taşıyacak olan Kentsel Dönüşüm Yasası çok önemlidir” diye konuşan Şen sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sosyal donatı alanlarının oluşturulmasını, tarihi eserleri daha fazla koruma altına alarak, çevresel faktörleri ve enerji kaynaklarının doğru kullanılmasını, milli mimarinin oluşmasını, beşeri ilişkilerin artırılmasını, bizi biz yapan manevi değerlerin canlandırılmasını ve yaşatılmasını sağlayan bir Kentsel Dönüşüm Hareketi’ nin oluşturulmasını sağlamalıyız.”

admin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir