0

“Artık Malik, Kiracı veya Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmayanlar da Yardımdan Yararlanabilecekler”

Malik, kiracı, sınırlı ayni hak sahibi, gecekondu sahipleri de artık 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun  5.ci maddesine göre, 21/03/2016 tarihinden itibaren anlaşma ile yardımlardan faydalanabileceklerdir.

Daha evvel Gecekondu sahiplerine, Kiracı, Malik, Sınırlı Ayni Hak sahibi olmayıp 2981 sayılı kanun uyarınca tapu tahsis belgesi almak üzere süresi içinde müracaat edenler, tapu tahsis belgesi olanlar, bu hakkı satış vaadi sözleşmesi ile edinenler, 4706 sayılı kanun uyarınca Hazineye ait taşınmazların üzerindeki yapı sahipleri, 4706 sayılı Kanuna göre hak sahibi olarak tespit edilenler yardımlardan faydalanamaz iken Bakanlar Kurulu kararı ile artık yararlanabileceklerdir.

Uygulama alanında, ilgili kurumca gerçekleştirilecek dönüşüm projeleri olduğunda faydalanabileceklerdir.

Enkaz bedeli, duvar ve ağaçlar için ödenecek bedel ilgili kurum tarafından teşkil edilecek komisyon tarafından veya hizmet satın almak suretiyle tespit edilir.

İlgili Kurumca verilecek inşaat maliyet bedeli, uygulama alanında gerçekleştirilecek yapım sonrası gerçekleşen bedel, arsa bedeli, proje giderleri, yıkım ve nakliye giderleri, taşınmaz değerinin tespiti masrafları, zemin iyileştirme giderleri dikkate alınarak hesaplanır.

Hak sahiplerine, 2981 ve 4706 Sayılı Kanundan kaynaklanan hakları, sorumlulukları ve borçları gözetilerek, mümkün ise uygulama alanı içinde, mümkün değil ise, uygulama alanı dışında yapılmış veya yapılacak konut, işyeri verilmek üzere sözleşme yapılabilir. Hak sahiplerine verilecek konut, işyerlerinin niteliği, büyüklüğü, borçlandırma şartları, taksitle ödemenin esasları ilgili kurumca belirlenir. Hak sahiplerinin ilgili kurumla anlaşmaması ve sözleşme yapmaması halinde, belirlenen enkaz bedelinin %10’u ile duvar ve ağaçların bedeli ilgili kurumca peşin olarak ödenir.

Uygulama alanı içerisindeki gecekondu sahiplerine, tespit edilen enkaz bedelinin %10’u ile duvar ve ağaçların bedeli ilgili kurumca peşin olarak ödenir.

Uygulama alanındaki yapıların malikleri ve hak sahiplerine konut veya işyeri verilmesinden sonra artan konut veya işyerleri bulunması halinde, konut veya işyerlerinden veya uygulama alanı dışında yapılmış veya yapılacak olan konut, işyerlerinden verilmek üzere gecekondu sahipleri ile sözleşme yapılır. Sözleşme yapılması halinde, tespit edilen enkaz bedelinin %90’ı ile duvar ve ağaçların bedeli ilgili kurumca verilecek konut veya işyerinin inşaat maliyetinden düşülür. Geriye kalan borç ilgili kuruma taksit ile ödenebilir.

 KİRA YARDIMI :

Uygulamanın gerektirmesi halinde, uygulama alanı içerisindeki yapılardan anlaşma ile tahliye edilen hak sahipleri ile gecekondu sahiplerine kira yardımı yapılır.

admin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir