0

“Ege Bölgesi Karaburun Açıklarında (Karaburun`un yaklaşık 25 km kuzeyinde) Deprem”

depremBaşbakanlık AFAD Başkanlığı Deprem Araştırma Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 12 Haziran 2017 tarihinde  saat 15.28 de, Karaburun açıklarında (Karaburun`un yaklaşık 25 km kuzeyinde) büyüklüğü Mw.6.2 olan bir deprem meydana gelmiştir. Depremin derinliği yaklaşık 7 km. olup koordinatları 38.85 K, 26.25D dır. Depremden hemen sonra büyüklükleri 4.0, 4.5, 4.9 ve 4.9 olan 4 adet orta büyüklükte artçı depremler meydana gelmiştir. Artçı şoklar devam etmektedir. Ulusal ve uluslararası sismoloji istasyonlarının odak mekanizma çözümlerine göre, deprem KD-GB uzanımlı normal faylanma mekanizmasıyla ilişkili olduğu, deniz bölgeleri haritalanmadığı için ülkemiz diri fay haritası içinde yer almadığı ve sığ nitelikte olduğu tespit edilmiştir. Depremin özellikle gevşek alüviyal zeminlere sahip kıyı alanlarında 6-7 şiddetinde hissedildiği sahadan gelen ilk bilgilerden anlaşılmaktadır.

Bölgede yaşayan vatandaşlarımız arasında yoğun paniğe neden olan İzmir, Manisa, Balıkesir başta olmak üzere bütün kıyı Ege’de hissedilen depremde, vatandaşlarımız varsa hasar gören yapılarından uzak durmaları ve binalarına girmemeleri önemle arz etmektedir.
Kentsel Dönüşüm Uzamanı olarak bir kez daha uyarıyorum.
Ege kıyı bölgesi ülkemizin önemli turizm alanı olması ile birlikte, jeolojik özelliklerinin getirdiği avantajlar nedeniyle, aynı zamanda  tarımsal üretim açısından da önemli bir bölgemizdir. Nüfus yoğunluğu açısından ise Marmara bölgesinden sonra ikinci sırada yer almaktadır. Ege yerleşimlerinin önemli bölümünün yeraltı su seviyesi yüksek, gevşek nitelikli kıyı alüviyal  düzlükleri üzerine oturduğu, kentsel ve kırsal yerleşimlerin depremleri daha şiddetli hissettiği, bu zemin birimlerinin ayrıca depremin ivmesinde büyütmeye neden olması nedeniyle  binalarda hasara neden olabilmektedir.
Bütün bu jeolojik gerçekler; deprem hasarlarının en aza indirilmesi için, bina ve bina türü yapılar için zorunlu olan jeolojik-jeoteknik etütlerin yapılmasının, binaların risk analizlerinin yapılması ve yapılacak olan binaların denetimsiz bir şekilde değil; mutlaka meslek örgütleri, belediyeler ve yapı denetim kuruluşları ,teknik elemanlar  tarafından denetlenmesinin ve yapılmasının gerektiğini göstermektedir.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

admin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir