0

Kentsel Dönüşüm Nedir? Amacı Nedir?

  30.05.2012 Tarihinde yürürlüğe giren 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen, sanat norm standartlarına uygun sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere… Continue Reading

0

“Deprem Risk Raporu Nasıl Alınır?”

Binanızın Deprem Risk Raporunu, binada bulunan maliklerden biri veya kanuni temsilcisi, dilekçe ekinde nüfis cüzdan fotokopisi, Tapu fotokopisi ve kat maliklerini ve arsa paylarını gösteren belge ile, Bakanlığa, Belediyelere, İl özel idarelerine, Büyük şehirlerde Büyük Şehir Belediyelerine, İlçe Belediyelerine veya… Continue Reading

0

“Farklı Düşünce Hemen Eziliyor.”

Ne zaman aykırı bir düşünce çıksa hemen ezmeye kalkıyoruz. Ezemez isek linç ediyoruz. Buna rağmen fikirlerini ısrarla açıklayanlara karşı şimdi de cephe alınıyor. Medya ve zinde kuvvetler yoluyla aykırı düşünceleri baskıyla sindirmek ve tasfiye etmek. halkın kafasını karıştırıyor diye Galileo’yu mahkemelerde süründüren Engizisyon… Continue Reading